Kick-off meeting projektu LeatherProBio

W dniach 14-15.01.2020 w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu odbyło się spotkanie kick-off meeting inaugurując…

Read more